นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษ » นิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษ

 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Golden Goose
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Golden Goose

22 พ.ย. 2553,01:10 (อ่าน 14662 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Father & Donkey
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Father & Donkey

22 พ.ย. 2553,01:05 (อ่าน 2839 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Finger Tips
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Finger Tips

22 พ.ย. 2553,01:00 (อ่าน 3746 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Hare & The Tortoise
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Hare & The Tortoise

22 พ.ย. 2553,00:55 (อ่าน 8520 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Crow & The Necklace
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Crow & The Necklace

22 พ.ย. 2553,00:50 (อ่าน 721 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Honest Soldier
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Honest Soldier

22 พ.ย. 2553,00:47 (อ่าน 681 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Four Friends
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Four Friends

22 พ.ย. 2553,00:44 (อ่าน 908 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Lazy Donkey
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Lazy Donkey

22 พ.ย. 2553,00:40 (อ่าน 584 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Lion & The Mouse
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Lion & The Mouse

22 พ.ย. 2553,00:33 (อ่าน 771 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Crocodile and The Monkey
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Crocodile and The Monkey

22 พ.ย. 2553,00:24 (อ่าน 904 ครั้ง)

นิทานภาษาอังกฤษ » นิทานอีสปภาษาอังกฤษ

 

 
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง The Proud Crow
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง The Proud Crow

21 พ.ย. 2553,23:19 (อ่าน 15777 ครั้ง)
 
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Right Choice
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Right Choice

21 พ.ย. 2553,23:14 (อ่าน 2749 ครั้ง)
 
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Bear And Two Travellers
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Bear And Two Travellers

21 พ.ย. 2553,23:06 (อ่าน 3739 ครั้ง)
 
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง A Bad Dinner
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง A Bad Dinner

21 พ.ย. 2553,23:03 (อ่าน 12945 ครั้ง)
 
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Sour Grapes
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Sour Grapes

21 พ.ย. 2553,22:58 (อ่าน 1573 ครั้ง)
 
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Saving A Wolf
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Saving A Wolf

21 พ.ย. 2553,22:54 (อ่าน 1329 ครั้ง)
 
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง The Clever Kid Goat
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง The Clever Kid Goat

21 พ.ย. 2553,22:48 (อ่าน 2148 ครั้ง)
 
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Donkey And His Master
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Donkey And His Master

21 พ.ย. 2553,22:40 (อ่าน 1663 ครั้ง)
 
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Tortoise And The Eagle
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Tortoise And The Eagle

21 พ.ย. 2553,22:29 (อ่าน 1887 ครั้ง)
 
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Lion and Mouse
นิทานอีสปภาษาอังกฤษ เรื่อง Lion and Mouse

21 พ.ย. 2553,22:22 (อ่าน 28631 ครั้ง

นิทานภาษาอังกฤษ » นิทานเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ

 

 
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Cat Who Said No To Milk
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Cat Who Said No To Milk

22 พ.ย. 2553,02:39 (อ่าน 10722 ครั้ง)
 
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Mango Tree
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Mango Tree

22 พ.ย. 2553,02:35 (อ่าน 4275 ครั้ง)
 
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Blue Jackal
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Blue Jackal

22 พ.ย. 2553,02:31 (อ่าน 2709 ครั้ง)
 
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Monkey Prince
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Monkey Prince

22 พ.ย. 2553,02:28 (อ่าน 13012 ครั้ง)
 
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Rainbow Bird
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Rainbow Bird

22 พ.ย. 2553,02:23 (อ่าน 1072 ครั้ง)
 
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Presence of Mind Pays
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Presence of Mind Pays

22 พ.ย. 2553,00:11 (อ่าน 1538 ครั้ง)
 
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Keep Your Word
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Keep Your Word

22 พ.ย. 2553,00:02 (อ่าน 1289 ครั้ง)
 
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Mind Your Business
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Mind Your Business

21 พ.ย. 2553,23:57 (อ่าน 912 ครั้ง)
 
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Magic Pumpkins
นิทานเรื่องสั้นสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Magic Pumpkins

 

นิทานภาษาอังกฤษ » นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ

 
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง The Little Match Girl
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง The Little Match Girl

22 พ.ย. 2553,02:13 (อ่าน 4681 ครั้ง)
 
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง The Shoemaker And The Elves
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง The Shoemaker And The Elves

22 พ.ย. 2553,02:06 (อ่าน 3290 ครั้ง)
 
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง The Little Mermaid
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง The Little Mermaid

22 พ.ย. 2553,02:03 (อ่าน 11731 ครั้ง)
 
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Snow White And The Seven Dwarfs
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Snow White And The Seven Dwarfs

22 พ.ย. 2553,01:59 (อ่าน 13907 ครั้ง)
 
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Sleeping Beauty
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Sleeping Beauty

22 พ.ย. 2553,01:55 (อ่าน 1081 ครั้ง)
 
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Cinderella
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Cinderella

22 พ.ย. 2553,01:51 (อ่าน 1259 ครั้ง)
 
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Little Red Riding Hood
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Little Red Riding Hood

22 พ.ย. 2553,01:47 (อ่าน 1230 ครั้ง)
 
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Three Little Pigs
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Three Little Pigs

22 พ.ย. 2553,01:42 (อ่าน 1154 ครั้ง)
 
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Leaping Beauty
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Leaping Beauty

22 พ.ย. 2553,01:39 (อ่าน 766 ครั้ง)
 
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง The Ugly Duckling
นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เรื่อง The Ugly Duckling

22 พ.ย. 2553,01:35 (อ่าน 1268 ครั้ง)
 
 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: